Sistemul de securitate socială din Grecia


Sistemul de securitate socială

Sistemul de sănătate

Orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Institutul de Securitate Socială (IKA).
Persoana asigurată la IKA are dreptul de a beneficia de îngrijire medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi îngrijire medicală adiţională, dar şi de a beneficia de bani sub forma: alocaţiei de maternitate, de graviditate şi de lăuzie(naştere), boală şi accidente, alocaţiei de înmormântare şi pensii.
Asigurarea este obligatorie şi intră în vigoare din prima zi de angajare. Atât angajatorul căt şi angajatul contribuie la IKA.
Fiecare contribuţie lunară priveşte zilele de muncă din luna precedentă, de exemplu, contribuţia lunii ianuarie trebuie plătită la sfârşitul lui februarie.
Valoarea plătită la IKA reprezintă un procent din salariul brut al angajatului. Salariu mai mare şi mai multe zile de muncă echivalează cu beneficii mai mari.
Dacă în urma verificărilor cu privire la sumele plătite de angajatul său la sistem reiese că acesta nu a plătit contribuţiile sau le-a plătit mai puţin decât zilele de lucru efectuate, trebuie să anunţe acest lucru imediat în scris la departamentul local IKA (în cel mult 6 luni în caz de demitere).

a. Asigurarea de boală

Asigurarea de la IKA (Institutul de Secruitate socială) acoperă persoanele angajate care lucrează în Grecia sau în străinătate (pentru angajatorii ale căror sedii centrale sunt situate în Grecia).
Asigurarea este obligatorie şi dă dreptul persoanei asigurate la câteva beneficii de la IKA, de la alte organizaţii precum: Manpower Oranization Employment (OAED), pentru indemnizaţii de şomaj şi indemnizaţii familiale, Worker’s Housing Organization (OEK) pentru împrumuturi ipotecare, şi la Worker’s Foundation, pentru alocaţii de căsătorie, turism social şi divertisment,.

Asigurarea de boală- beneficiari şi condiţii de acordare

Există 2 tipuri de beneficii:
1. beneficii în natură (îngrijire medicală)
2. beneficii în bani (alocaţii diferite)

1. beneficii în natură (îngrijire medicală)

Persoanele îndreptăţite să primească beneficii în natură sunt:
-persoanele asigurate şi membrii familiilor lor, care au lucrat cel puţin 50 de zile în anul anterior îmbolnăvirii sau în timpul ultimelor 15 luni, cu excluderea ultimelor 3 luni.
-persoanele îndreptăţite la alocaţii de vârstă şi invaliditate şi membrii săi de familie
-persoane îndreptăţite la alocaţii de urmaş

2. beneficiile în bani

Persoanele îndreptăţite la alocaţii în bani sunt: persoanele asigurate (angajaţii) care îndeplinesc condiţiile de acordare a fiecăruia dintre beneficiile în bani.
Beneficiile în bani sunt:
-alocaţie de maternitate;
-indemnizaţie de graviditate şi lăuzie;
-alocaţie pentru deces;
-pensie;
-alocaţie de boală şi accident.

2.1 Alocaţie de boală

Toate persoanele asigurate şi pensionarii care lucrează sunt îndreptăţiţi la alocaţiile de boală, dacă incapacitatea lor temporară mai mare de 4 zile a fost verificată de un doctor IKA. Doctorul IKA are dreptul de a elibera un certificat de incapacitate de muncă pentru o perioadă de până la 15 zile pe an. Pentru o perioadă mai mare de 15 zile, acest certificat este emis de Comisia Sanitară. Persoana asigurată este îndreptăţită să primească alocaţie de boală până la:
1) 182 de zile pentru aceeaşi boală sau diferite boli, după o perioadă de 100 de zile de asigurare în timpul anului anterior îmbolnăvirii sau în timpul ultimelor 15 luni, cu excepţia ultimelor 3 luni. În special constructorii trebuie să fi lucrat 80 de zile în timpul anului anterior sau în timpul ultimelor 15 luni (excluzând ultimele 3 luni). În acest caz, oricum, ei trebuie să fi lucrat 200 de zile în construcţii în timpul ultimilor 2 ani sau în ultimele 30 de luni, dar cu excluderea ultimelor 3 luni.
2) 360 de zile pentru aceeaşi boală după o perioadă de 300 de zile muncă în timpul ultimilor 2 ani sau ultimelor 30 de luni, cu excluderea zilelor de muncă din ultimele 3 luni.
3) 720 de zile pentru aceeaşi boală cu următoarele condiţii:
-1500 de zile de muncă şi 600 dintre ele îndeplinite în timpul ultimilor 5 ani care
preced data notificării bolii
-4500 sau
-300 zile până la vârsta de 21 de ani, crescând cu 120 de zile anual după vârsta menţionată, şi până la 54 de ani, pentru care se solicită 4200 de zile de muncă. Este oricum necesar ca 300 de zile de muncă din ele să fie complete în timpul ultimilor 5 ani care preced data notificării îmbolnăvirii.
-persoanele asigurate şi pensionarii care lucrează sunt îndreptăţiţi la alocaţia de boală 4 zile după ce incapacitatea este verificată de către Serviciul Sanitar al IKA.
-în timpul primelor 15 zile de alocaţie pe fiecare an, valoarea alocaţiei de boală este redusă cu 50% din alocaţia de boală zilnică.
-valoarea alocaţiei de boală depinde de salariul din anul anterior.

Autoritatea responsabilă: Oficiul IKA local.

2.2 Asigurarea de maternitate

Asigurarea acoperă maternitatea şi este dată atât pentru femeile care sunt asigurate direct la IKA şi pentru femeile care sunt asigurate indirecte (soţii casnice ale lucrătorilor salariaţi). Femeile asigurate direct sunt protejate atât în timpul sarcinii, naşterii şi după. Femeile asigurate indirect sunt protejate numai pentru naştere. Asistenţa pentru maternitate constă în beneficii de naştere şi maternitate. Alocaţiile de naştere sunt acordate tuturor femeilor asigurate (direct sau indirect), şi alocaţiile de maternitate sunt acordate numai femeilor care sunt asigurate direct.
a) alocaţia de naştere constă într-o sumă care acoperă costul tratamentului la spital sau pentru naşterea acasă. Suma este de 30 de ori salariul zilnic a unui lucrător necalificat.
b) Alocaţia de maternitate este plătită pentru femeile asigurate care au îndeplinit cel puţin 200 de zile de asigurare în doi ani înainte de data aşteptată a naşterii. Suma este de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi este majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent. Oricum, atunci când alocaţiile din partea angajatorului şi a celor de la IKA nu acoperă sumele pe care le-ar fi primit femeile asigurate indirect dacă ar fi lucrat în timpul acestei perioade, femeia este îndreptăţită la o alocaţie suplimentară de maternitate de la OAED. Aceasta se acordă pentru aceeaşi perioadă pentru care se acordă şi alocaţia de maternitate IKA şi acoperă diferenta dintre alocaţia IKA şi câştigurile pe care femeile asigurate le-ar fi primit pentru munca lor.

2.3 Asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Atunci când persoana competentă de la organismul principal consideră că
disabilitatea se datorează unei boli profesionale, IKA-TEAM acordă pensia independent de timpul cererii şi numai o singură zi de asigurare în domeniu este suficientă..

Dacă moartea persoanei asigurate s-a datorat unui accident industrial, membrii
familiei sunt îndreptăţiţi la o pensie dacă persoana asigurată a îndeplinit chiar şi o zi de asigurare IKA. Dacă moartea persoanei asigurate s-a datorat unei boli ocupaţionale, membrii familie sunt îndreptăţiţi la o pensie de urmaş, acordată dacă decedatul a fost asigurat la IKA pentru perioada minimă stipulată în Regulamentul de Boală IKA (art. 40), în funcţie de tipul bolii profesionale.
Dacă persoana decedată a devenit asigurată IKA în sau după 1.01.1993, numai soţia şi copii sunt consideraţi dependenţi.

Alocaţii de şomaj- Beneficiari şi condiţii de acordare

O persoană salariată a cărui contract de muncă a încetat urmare a deciziei angajatorului sau a expirat, şi care a fost asigurat la sucursala de şomaj OAED-Manpower Employment Organisation, îndreptăţeşte subiectul la alocaţia de şomaj OAED.

Condiţii de acordare- Când persoana beneficiază de alocaţie prima dată

Persoana trebuie să fi lucrat 80 de zile în fiecare din cei doi ani care preced
situaţia de şomaj. Oricum, ea trebuie să aibă 125 de zile de muncă în ultimele 14 luni, fără a le număra pe ultimele 2 luni. Alocaţia de şomaj se plăteşte unei persoane asigurate care are 200 de zile de muncă în cei 2 ani care preced situaţia –fără a le număra pe ultimele 2 luni-din care cel puţin 80 de zile trebuie să fie în fiecare an.

Condiţii de acordare- Când persoana beneficiază de alocaţie a doua oară

Persoana asigurată trebuie să fi lucrat 125 de zile în ultimele 14 luni înainte de
apariţia situaţiei de şomaj, fără a număra zilele de muncă din ultimele 2 luni (în 125 zile).
În cazul persoanelor asigurate care au ocupaţii în turism (sau ocupaţii sezoniere, cum sunt muzicienii sau actorii), 100 de zile în ultimele 12 luni sunt suficiente.

Pentru categorii stricte (de ex, pescarii), 100 de zile în ultimele 14 luni sunt
suficiente.

Durata acordării

Durata acordării depinde de câte zile a muncit persoana asigurată în perioadele de timp menţionate mai sus (14 luni, 12 luni şi 2 ani).
Alocaţia este plătită o dată lunar pentru 25 zile.
Alocaţia zilnică de la 1.01.2004: min. 12,45 euro(311,25 euro lunar) ; max. 13,17 euro(329.25 lunar)
Alocaţia este mărită cu 10% pentru fiecare membru de familie.

Valoarea alocaţiei

Valoarea alocaţiei este de 200 euro. Este plătită personal beneficiarului atât timp cât rămâne fără serviciu până la un maxim de 12 luni.

Materialul a fost elaborat pe baza informaţiilor afişate pe portalul EURES

Advertisements